دانلود فریمور Frimware برنامه ماینر

Frimware m30 - m31 - m32

دانلود آخرین نسخه فریم ور M30, M31 و M32

Frimware m20 - m21

دانلود فریمور M21 و M20

Frimware m20 - m21

دانلود نسخه سال 2021 فریم ور M20 و M21

Frimware All

دانلود فریم ور سال 2021 برای تمام سری های whatsminer M